e-HRM

Titel e-HRM
Prijs € 1.795,00
Categorie Management en hrm / Hrm
Share

Aanbieder

e-HRMBusiness-to-employee (B2E) e-HRM is het optimaal gebruikmaken van nieuwe technologieën voor het (verder) professionaliseren van de HR-functie. De meerwaarde van e-HRM ligt in het efficiënter en effectiever laten werken van de personeelsafdeling. Medewerkers krijgen een hogere servicekwaliteit, kunnen sneller en efficiënter werken en op elk moment en elke plaats beschikken over correcte data. De invoering van e-HRM levert belangrijke verbeteringen en besparingen en aanzienlijke tijdwinst op. In een aantal organisaties is e-HRM al uitgebreid ingevoerd. Verwacht wordt dat e-HRM over een aantal jaren in de meeste organisaties geïmplementeerd zal zijn. Niet alleen Employee Self Service (werknemers kunnen zelf wijzigingen in persoonlijke data doorvoeren) neemt een hoge vlucht door de invoering van e-HRM, ook werving en selectie, het opdoen van nieuwe kennis (e-learning) en competentie management gaan hierdoor grotendeels langs elektronische weg plaatsvinden. Doelgroep - Managers die verantwoordelijk zijn voor het stimuleren en faciliteren van e-HRM in de organisatie, te weten: - HR-managers - Lijnmanagement - Hoofd opleiding - Managers werving & selectie - Hoofd management development - Competentie- en mobiliteitsmanagers - Kennismanagers - Hoofd (arbeidsmarkt)communicatie - Automatiseringsmanagement Inhoud
*** LES I e-HRM - strategisch, tactisch en operationeel
*** LES II De HR-portal
*** LES III Online werving en selectie
*** LES IV e-Competentie management
*** LES V To e-EB or not to e-EB
*** LES VI e-Learning
*** LES VII e-HRM en de nieuwe rol van de HR afdeling/manager
*** LES VIII Implementeren van e-HRM
*** LES IX e-HRM in perspectief


Logo_Managementboek.png

Jooble Logo.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Banner Special Deals Cobus.jpg

1 Ipd Opleidingen.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Sollicitatiedokter 150x150.png

1 Ipd Opleidingen.gif