Financiële kennis voor de niet-financiële manager

Titel Financiële kennis voor de niet-financiële manager
Prijs € 1.795,00
Categorie Financieel en makelaardij / Financiele administratie
Share

Aanbieder

Financiële kennis voor de niet-financiële managerDoel van deze cursus:

Een uniek schriftelijk leerpakket dat u in staat stelt de noodzakelijke financiële kennis, up-to-date en direct toepasbaar, in uw eigen werktempo te verwerven. Vele doordachte cases maken de leerstof boeiend en instructief. Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.


Doelgroep:

Deze unieke schriftelijke cursus heeft als doel managers in niet-financiële functies, zowel in profit als in non-profit organisaties, directeuren en grootaandeelhouders meer inzicht te geven in de cijfers van hun organisatie.


Inhoud:

LES I Inleiding
LES II De balans
LES III De winst- en verliesrekening
LES IV Geldstromen en kostenverbijzondering
LES V Waardering van activa
LES VI Financiering en investeringen
LES VII Werkkapitaal
LES VIII Externe verslaggeving
LES IX Balanced Scorecard, INK-model en interne verslaggeving
LES X Overige onderwerpen


Logo_Managementboek.png

Jooble Logo.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Banner Special Deals Cobus.jpg

1 Ipd Opleidingen.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Sollicitatiedokter 150x150.png

1 Ipd Opleidingen.gif