Algemene Voorwaarden

1. Eigendom

Goedkopecursus.nl is eigendom van ClickClickMedia.nl. ClickClickMedia.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Apeldoorn onder nummer 51141213X. Het BTW identificatienummer van ClickClickMedia.nl is 172497449B01. Het rekeningnummer van ClikClickMedia.nl is 95.11.98.432

 

2. Gebruik van de website goedkopecursus.nl

De website Goedkopecursus.nl is op dusdanige wijze samengesteld dat deze vergelijkingsinformatie biedt met betrekking tot het aanbod van cursussen, opleidingen en trainingen (hierna samengevat als cursus/cursussen) in Nederland, zodat bezoekers online een gewenste cursus kunnen boeken. De website helpt de gebruiker bij het vinden van beschikbaar aanbod in Nederland.

 

3. Privacy statement

ClickClickMedia.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van Goedkopecursus.nl en handelt conform de Wet bescherming Persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan ook nooit delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

 

4. Informatie aanvragen en/of inschrijven voor een cursus

Goedkopecursus.nl heeft een bemiddelende rol en verwijst slechts door naar de aanbieders van het cursusaanbod. Het aanvragen van informatie of het inschrijven voor een cursus geschiedt direct bij de aanbieder van de cursus.

 

5. Techniek

Deze site is geoptimaliseerd en getest met de meest gebruikte internetbrowsers. Omdat deze site samenwerkt met de software op de computer kan een onvoorspelbaar resultaat ontstaan. Aan deze 'compatibiliteitsfouten' kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de afbeeldingen op de site wordt veel zorg besteed. Toch is het mogelijk dat door de eigenschappen van het gebruikte beeldscherm en de beeldschermadapter afwijkingen ontstaan in bijvoorbeeld kleurweergave.

 

6. Beschikbaarheid

ClickClickMedia.nl spant zich in om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de website Goedkopecursus.nl te bieden. ClickClickMedia.nl garandeert echter niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de website. Omstandigheden die het gebruik van de website kunnen verhinderen zijn onder meer storingen in de verbinding met internet, storingen in netwerken van telecom aanbieders of andere storingen die het gebruik van de website onmogelijk maken. ClickClickMedia.nl sluit iedere aansprakelijkheid als gevolg van het niet of niet correct beschikbaar zijn van de website Goedkopecursus.nl

 

7. Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze voorwaarden voor gebruik en op enig dispuut tussen klant en ClickClickMedia.nl.

 

8. Auteursrecht / intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle informatie, teksten, materialen en alle technische processen die u terugvindt op deze website berust bij ClickClickMedia.nl. Uw toegang tot de website Goedkopecursus.nl betekent niet dat u vrijelijk de hier aangeboden informatie mag hergebruiken / dupliceren of verspreiden. Bij duplicatie van door ClickClickMedia.nl samengestelde pagina's / HTML code / META tags, geheel of gedeeltelijk, zal onmiddellijk, onherroepelijk juridische actie worden ondernomen. De intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten die rusten op de op deze website aanwezige materialen behoren toe aan ClickClickMedia.nl of zijn aan haar in licentie verstrekt door derden.

 

9. Links van en naar derden

U mag vrijelijk naar de website goedkopecursus.nl toelinken. ClickClickMedia.nl is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke website dan ook die naar Goedkopecursus.nl toelinkt.

 

Deze website kan ook links bevatten naar websites die door andere partijen dan ClickClickMedia.nl worden beheerd. Dergelijke links zijn alleen als verwijzingen voor u opgenomen. ClickClickMedia.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze externe websites. ClickClickMedia.nl heeft geen controle over die websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De opname van links naar die websites impliceert geenszins goedkeuring van het materiaal op die websites door ClickClickMedia.nl of enige binding of samenwerking met de beheerders of exploitanten ervan.

 

10. Proclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. ClickClickMedia.nl is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan om deze actueel en correct te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat onjuist en/of verouderd is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Alle benodigde gegevens staan op onze contactpagina. Binnen vijf werkdagen zullen wij uw melding behandelen en eventueel actie ondernemen. ClickClickMedia.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. Deze website bevat ook links naar andere websites die geen eigendom van ClickClickMedia.nl zijn en die niet onder de controle of goedkeuring vallen van ClickClickMedia.nl. Deze websites worden enkel ter informatie vermeld. ClickClickMedia.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud, meningen of adviezen op de betreffende sites of op andere links die vermeld worden op deze sites.

 

11. Wijziging van deze voorwaarden

ClickClickMedia.nl behoudt zich het recht voor de voorwaarden en bepalingen waaronder deze website wordt aangeboden te wijzigen. U accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat u de website en faciliteiten van Goedkopecursus.nl gebruikt.

 

12. Contact

Vragen over onze Algemene Voorwaarden en/of de werkwijze van Goedkopecursus.nl kunt u te allen tijde stellen via info@goedkopecursus.nl


Logo_Managementboek.png

Jooble Logo.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Banner Special Deals Cobus.jpg

1 Ipd Opleidingen.gif

ICT Cursus Opleiding.png

Sollicitatiedokter 150x150.png

1 Ipd Opleidingen.gif